باغ جادو

در باغ جادو بیش از ۵۴ نوع میوه به عمل آورده ام که این میوه ها برای فقرا و نیازمندان به مصرف می رسد و محصولی برای فروش در باغ جادو ندارم.